Några referenser från 2010

Arbete

Projekt

Ort

Byggår

Huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare

EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Maxmo 2010-
Huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Vörå 2010-
Huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Kvevlax, Korsholm 2010-
Huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad Vörå 2010-