Om oss

Budd är en ingenjörsbyrå inom byggnadsbranschen, som kan erbjuda kunderna en heltäckande service under hela byggprocessen. Verksamheten inleddes år 2005 och år 2012 ändrades företagsformen till aktiebolag.

All planering görs i 2D eller 3D med cad programmet ArchiCad. Tillsammans med kunden analyserar vi byggnadsprojektet. Ritningar i 3D ger goda möjligheter att betrakta helheter samt enskilda detaljer.

”Bra planering – hälften gjort”