Energicertifikat

Vid ansökan om i markanvändnings- och bygglagen avsett bygglov för nybyggnad skall i den energiutredning som fogas till ansökan finnas ett energicertifikat som utfärdats av huvudprojekteraren. Innan byggnaden tas i bruk skall huvudprojekteraren verifiera energicertifikatet i energiutredningen. (6§ Lag om energicertifikat för byggnader)