Konstruktionsplanering

Konstruktionsplanering görs för nybyggnader och renoveringar. Planeringen kan omfatta allt från enskilda balkberäkningar och detaljer till grund- och stomkonstruktioner.