Några referenser från 2012

Arbete

Projekt

Ort

Byggår

Byggnadsplanering
Biltak/föråd, nybyggnad
Terjärv 2012-
Byggnadsplanering/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Karperö, Korsholm 2012-
Grundkonstruktioner/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
Garage, nybyggnad
Böle, Korsholm 2012-
Grundkonstruktioner/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Sundom, Vasa 2012-
Grund- och stomkonsruktioner/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
Maskinhall, nybyggnad Vörå 2012-
Grund- och stomkonstruktioner Äldreboende, tillbyggnad
Vörå 2012-
Grundkonstruktioner/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Gerby, Vasa 2012-
Grundkonstruktioner/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Västervik, Vasa 2012-
Huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad Iskmo, Korsholm 2012-
Grundkonstruktioner/
huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, nybyggnad
garage, nybyggnad
Västervik, Vasa 2012-
Huvudplanerare/
ansvarig arbetsledare
EHH, renovering
Karperö, Korsholm 2012

 

Därtill: